Surrealismus a dadaismus.

6. listopadu 2010 v 13:24 | Sayuri |  Surrealismus a dadaismus.
OSNOVA:
1. Úvod
2. Dadaismus - charakteristika
3. Dadaismus - představitelé
4. Surrealismus - charakteristika
5. Surrealismus - vývoj + dělení
6. Surrealismus - světoví představitelé
7. Surrealismus v Čechách
8. Surrealismus - čeští představitelé
**************
ÚVOD
Po první světové válce se umění rozdrobilo do mnoha směrů a tendencí.
Dva z nejvýraznějších "-ismů" jsou právě Dadaismus a Surrealismus.
Oba směry vznikly jako jako revolta skupiny umělců různých národností proti válečným hrůzám,a to především proto, že se část jejich představitelů světové války osobně účastnila.
**************
DADAISMUS - CHARAKTERISTIKA
Dadaismus:
= vznik jako reakce na první světovou válku
(→ období otřesenosti všech hodnot jako jsou láska, pravda, krása, logika, spravedlnost)
= délka trvání: od jara roku 1916 do 1922
= místo vzniku: Kabaret Voltaire v Curychu
= kabaret Voltaire: literární kavárna
= zakladatelé: Hugo Ball a jeho žena Emmy Henningsová
(Voltaire = svoboda ducha a požadavek spravedlnosti uplatňovaný proti mocným)
= název Dada odvozen náhodně:
- jednou večer v kabaretu Voltaire umělci otevřeli náhodně malý slovník
- jeden z přítomných pustil z kapátka vodu; kapka se rozpleskla na slově dada
= Dada v dětské mluvě značí koně a znamená koníčka, zálibu či náruživost
= zakladatelé: Tristian Tzara, Hans Arp, Picabio, Klee, Ernst, Modigliani, Chirico aj.
= rozšířil se i do jiných center: NY, Paříže, Berlína
= vyjadřuje zmatek a strach z války, ale nehledá východiska
(východiskem byl nesmysl)
= znaky:
- odmítnutí převažujících standardů umění ("anti - umění")
- propagace anarchie v životě i v kultuře
- absolutní svoboda tvorby a umění zbavené sociální funkce
- vzpoura, snaha vyburcovat diváky z pasivity a letargie
- princip náhody (náhodné otevření slovníku - dada → jméno)
- ignorace estetiky, snaha o bezvýznamnost děl
(výklad záleží jen na divákovi)
- snaha urážet, pohoršovat, šokovat: provokativně vyhrocená absurdita
- využití nelogických principů, nesmyslu
= zánik: postupně narůstaly nesváry, roztržky, objevila se únava a nuda

= obsah:
Zavrhování civilizace, která připustila hromadné vraždění; odmítání církve, zatracování elitní společnosti; ničení zažité hierarchie; protitradicionalistické snahy; provokativní ráz; protest proti úpadku západních hodnot; ryzí absurdnost; čirá negace a provokace; halasnost a brutálnost; násilnickost a rozjařenost; něžnost a melancholie; úzkost projevená zuřivostí; provokace; ironie, fikce, sarkasmus, dvojsmysl i humor (boj proti měšťáctví, konformismu a duševní apatii) …

= forma:
V literatuře rozbíjeli větnou skladbu, nahrazovali slova jazyka zvoláními, tóny a výkřiky, ve výtvarném umění uplatňovali místo ušlechtilých materiálů náhodně nalezené věci, střepy a různý brak (např. díla ze stébel slámy, provázků, knoflíků od kalhot a zavíracích špendlíků) - použití koláže.
= zasahuje až do reklamy, filmu, typografie i fotografie
**************
DADAISMUS - PŘEDSTAVITELÉ
Marcel Duchamp:
- FR malíř
- vystavoval tzv. "Ready Mades" (hotové objekty)
- povýšil do sféry umění předměty denní potřeby: kolo, sušák, lahve, pisoár…
- díla: Nevěsta svlékaná svými mládenci, dokonce ("Velké sklo"), persifiláž Leonardovy Mony Lisy
Francis Picabia:
- anarchista, propagátor dadaistického hnutí
- zakladatel abstraktní malby
- zvláštnost: "mechanické období" - otiskoval do obrazu stroje a jejich části
Man Ray:
- USA malíř a fotograf
- tvůrce "rayografie" - technika, kdy se fotografuje bez použití fotoaparátu
- dílo: Ingresovy housle
Hans Arp:
- G, žil v Alsasko-Lotrinsku (tzn. kontakt s Francií)
- studoval ve Výmaru, působil v Curychu i Kolíně
- publikoval eseje, básně, navštěvoval NY
Max Ernst: - G malíř, koláže a frontáže, motivy z přírody, metafory
Paul Klee: - Švýcar, jeden ze "zvrhlých umělců", působil i v NY
Picasso:
- Španěl, znám hlavně pro kubistická díla
- působil i v Chicagu (např. Chicagská sculptura)
Modigliani: - Ital, studoval ve Florencii, žil v Paříži, zemřel na tuberu (35)
Chirico Giorgio De:
- princip pittura metafysica:
nazírání na architekturu porušovanou sochami, loutkami, manekýny
- představitel spíše Surrealismu…
Tristian Tzara: - z Rumunska, přednášel chvíli v Praze
**************
SURREALISMUS - CHARAKTERISTIKA
= vznik r. 1924 (vydáním prvního manifestu)
= poslední "-ismus"
= název: "nad realismus"
(název pochází z Appolinoirovy divadelní hry Prsy Tiresiovy)
= znaky:
- objekty ze skutečnosti dané do nových (nereálných) souvislostí
- nazírání na perspektivu porušovanou sochami, loutkami, manekýny
- kontrast mezi realitou a nelogičnem
- obraz působí jako dojem "ze sna"
- vytváří jakési magické napětí
- motivy mají vyprávět o něčem co je vzdáleno,
- surrealisté usilují o proniknutí do podprahového života a to mnohdy pomocí snů, halucinací, delirantních stavů apod.
= vznikl jako odpověď na první světovou válku, ale měl pozitivní názor:
→ tj. svět může být změněn a transformován do místa lásky, svobody, a poezie
= inspirace: Chirico, Goya, Bosch, Arcimboldo, S. Freud (Psychoanalýza) a další…
**************
SURREALISMUS - VÝVOJ + DĚLENÍ
= 1919: Magnetická pole
- kniha (metoda automatického záznamu)
- A. Breton a Philippe Soupault
= 1924:
- A. Breton vydává Surrealistický Manifest
- začal vycházet časopis La Révolution Surréaliste (Surrealistická Revoluce)
= do r. 1926: intuitivní období (filozofický idealismus a nezájem o sociální aktivitu)
= 1930:
- druhý manifest Surrealismu, ale ovlivněn marxismem, revolucí
- (Surrealismus ve službách revoluce); protest proti kolonialismu
- André Breton dokonce členem komunistické strany!
= během války se stal střediskem surrealismu NY, pak zase Paříž
= 20. a 30. léta 20. století: největší rozmach surrealismu
= pak následuje pozvolné upouštění od surrealismu…
= 1960: vznikají surrealistické skupiny např. v Pákistánu!
**************
SURREALISMUS - SVĚTOVÍ PŘEDSTAVITELÉ
Max Ernst - pocházel z G
- koláže a frontáže (otisky rostlin a předmětů), motivy z přírody
- symboly, metafory
- díla: Stohlavá žena (román v kolážích), Radosti ze života, Napoleon v poušti, Velký les, cyklus Přírodopis, Antikněz
Salvador Dalí - "umělecký exhibicionista"
- fantazmagorické novotvary, paranoické vize
- díla: Hořící žirafa, Kanibalismus podzimu, Stálost paměti, Předtucha občanské války
- spoluautor na filmu Andaluský pes (režisér: Luis Bunuel)
Joan Miró - imaginární svět znaků a symbolů, jeho kresba připomíná "dětskou"
Hans Arp - převážně Dadaista, působil v Curychu
Paul Klee - více zaměření (mimo jiné i expresionismus, abstrakce…)
René Magritte - iluze tajemnosti
- díla: Říše světel, Megalomanické šílenství
Yves Tanguy - podmanivá barevnost, magičnost
Paul Delvaux - náměstí zaplněná postavami nahých žen a slavnostně oděných mužů
(zádumčivost, erotičnost)
**************
SURREALISMUS V ČECHÁCH
= surrealistická skupina založená roku 1934
= příchod surrealismu do Čech byl usnadněn díky existenci poetického Děvětsilu
= existence různých modifikací magického realismu (J. Šíma + F.Muzika)
= první velká výstava: Poesie, Praha, 1932
= Karel Teige - teoretik sur. skupiny
= 1935, 1938: dvě souhrnné výstavy
= surrealističtí malíři často pronásledováni (za okupace i komunistů)
= 1950: Mikuláš Medek vydává několik surrealistických sborníků

Skupina Ra (1942 - okupace, 1946 - oficiálně)
= Ra jako počátek slova Rakovník
= vydala ilegální sborník Roztrhané panenky
= Členové: Kundera, Zykmund, Tikal (Zamořené krajiny); Šíma (jeho obrazy: kultivovanost výrazu, snovost, jemnost, vejce, torza, bezhlavost, skrvny…), František Muzika, Janoušek, Wachsmann, Josef Istler, Lacina, Hudeček, Rykr, Jan Souček…
= Tato skupina existuje dodnes!
**************
SURREALISMUS - ČEŠTÍ PŘEDSTAVITELÉ
Toyen (Marie Čermínová)
- česko-francouzská malířka
- žila s J.Štýrským v Paříži
- založila spolu s ním směr Artificialismu
Jindřich Štyrský - malíř, fotograf, grafik, básník
Josef Istler - maloval fantaskní a abstraktní obrazy, které připomínali anatomické figury
Jan Švankmajer - autor animovaných filmů
Eva Švankmajerová - "Otesánek" "Lekce Faust" (ocenění Český lev)
Emila Medková - umělecká fotografka, žena Medka
Mikuláš Medek - syn generála, za komunistů nemohl dostudovat, působil v NY, Praze atd.
Jaroslav Hrstka, Roman Erben, Martin Stejskal, Přemysl Martinec, Kateřina Piňosová a další
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.