Náboženské náměty v malířství.

6. listopadu 2010 v 13:22 | Sayuri |  Náboženské náměty v malířství.

(http://saints.sqpn.com/wp-content/gallery/saint-isidore-of-seville/saint-isidore-of-seville-01.jpg)

21. Náboženské náměty v malířství

Úvod k problematice:
Vztah člověka k náboženství se vyvíjel spolu s uměním. Dříve určovalo náboženství veškeré aspekty lidských životů (např. se modlili za úrodu na poli - zemědělství), ale během vývoje bylo postupně vytlačeno ze všech sfér lidského života a umění. Proč malíři zobrazovali náboženství? Apelovali tím na lidské smysly (krása, víra, povznesení, naděje…), chtěli tím rozlišit dobré od špatného, chtěli dál šířit křesťanské myšlenky / své vlastní názory na náboženství, uctít památku / oběť svatých…apod. Největší rozmach od dob Gotiky po Baroko, pak se vlivy náboženství postupně ztrácí (můj názor).

Křesťanské náměty (jenom příklady autorů)
ANDĚL - Caravaggio, Rembrandt, Škréta (Extáze sv. Kajetána)
APOKALYPSA - A. Dürer
BŮH OTEC - Rembrandt (?)
CESTA NA KALVÁRII - Bassano (renesance)
JAN KŘTITEL - Caravaggio
JIDÁŠ IŠKARIOTSKÝ - Polibek Jidáše - Giotto
KORUNOVÁNÍ TRNÍM - Mistr pašijí z Karlsruhe
KŘÍŽ - latinský, řecký, ondřejský, patriarši, maltézský, Friedrich - Kristus nesoucí kříž
NANEBEVSTOUPENÍ - Mistr Třeboňský, Koerbecke
NANEBEVZETÍ P. MARIE - N. Poussin, Ricci ( baroko)
NAROZENÍ PÁNĚ - K. Von Soest - Zrození Páně
PANNA MARIA - SAMOTNÁ - Madona ve skalách, Leonardo da Vinci
PANNA MARIA S JEŽÍŠKEM - Massacio - Panna a dítě na trůnu, Carravagio - Madona s hadem, Giovanni - Madona s dítětem
PANNA MARIA A SPOL. - Rembrandt - Svatá rodina, Brandl - Sv. Josef s ježíškem a andělem
PIETA - El Greco, Michelangelo
POSL. SOUD - Michelangelo - Sixtinská kaple
POSL. VEČEŘE - Leonardo da Vinci
SNÍMÁNÍ Z KŘÍŽE - Da Volterra
SVATBA V KÁNĚ - Gérárd David
SVATOZÁŘ - /
SVATÁ TROJICE - Massacio
UKŘIŽOVÁNÍ - El Greco (dvě Marie plus Sv. Jan), Kristus nesoucí kříž - Hieronymus Bosch, Grünevald, Giotto
VEČEŘE V EMAUSÍCH - Cavaraggio
VRAŽDĚNÍ NEVIŇÁTEK - Da Volterra
VZKŘÍŠENÍ - Mistr Třeboňský
ZBOŽNÉ ŽENY U HROBU - H. Van Eyc - Zbožné ženy u hrobu
ZVĚSTOVÁNÍ - El Greco (renesance/manýrismus)

Mytologické náměty - jenom pár příkladů:
ÚNOS DCER LEUKIPPOVÝCH - Leukippos byl filozof elejské školy, souvislost = ? , Rubens
ZUZANA V LÁZNI - Zuzana byla počestná vdaná dívka, chtěli jí znásilnit dva starci při koupeli, dopadlo to dobře (falešné výpovědi) , Rubens
TŘI GRÁCIE - Dcery Dia, představují krásu a půvab , Rubens
ZROZENÍ VENUŠE - Leonardo da Vinci, Venuše je bohyně lásky J
LAOKÓN - Věštec, který varoval před nebezpečím Trojského koně, ale neposlechli jej, El Greco
LÉDA A LABUŤ - Léda byla ženatá s králem spartským, oplodnil jí Zeus v podobě labutě, ona porodila 2 vejce, Michelangelo Buonarotti
PARISOVA VOLBA - Rubens

ZDROJ TEXTU NÍŽE: KAPITOLY Z DĚJIN VÝTVARNÉHO UMĚNÍ - VLADIMÍR PROKOP, 2006
(Jo a jsou to jenom moje poznámky, mnohé informace jsou vypuštěny, nebo nemusí dávat smysl, ale já se v tom vyznám ;)
ČESKÉ NÁBOŽENSKÉ NÁMĚTY:
AGATA
- prsa, mučednice 3.stol
- patronka Zvonařů,
- ňadra na míse, kniha, kleště
- Giovanni Battista Tiepolo - Martirio di Sant'Agata
ALŽBĚTA
- matka sv. Jana Křtitele
- s beránkem u nohou
- Pittoni: Sv. Alžběta rozdává chudým almužnu
AMBROŽ
- včelí úl
- biskup a církevní učitel, 4.stol
- s holubicí Ducha svatého
-St Ambrose Converting Theodosius, Pierre Subleyras
ANEŽKA ČESKÁ
- patronka plynařů
- dcera Přemysla Otakara I.
-řád klarisek a křížovníků s červenou hvězdou
-Mistr Vyšebrodského oltáře
ANNA
- Leonardo da Vinci - Anna samatřetí (Anna+P. Marie+Ježíšek)
- matka P. Marie
- symbol: lilie
APOLINÁŘ
- biskup v Ravenně
- s berlou, mitrou, knihou
ANSELM
- otec scholastiky, 11.stol.
- kniha a loď
AUGUSTIN
- planoucí srdce, kt. drží v ruce
- jeden ze 4 velkých církevních učitelů 4. a 5. století
BARBORA
- patronka horníků (skála se před ní otevřela)
- otec ji dal popravit kvůli víře
- atributy: kalich s hostií, věž se třemi okny, meč, kladivo
BARTOLOMĚJ
- byla mu stažena kůže zaživa
- patron všech, kteří pracují s kůží
BENEDIKT Z NURSIE
- zakladatel benediktýnského řádu mnichů
- drží kalich, ze kterého vylézá dráček / had (jed ve víně, které požehnal?)
BLAŽEJ
- patron česačů vlny (tělo mu bylo drásáno hřeblem)
- pomocník při krčních nemocech
CYRIL A METODĚJ
- slovanští věrozvěstové 9. století
- Cyril s andělem a obrácenými pohany u nohou
- Metoděj s deskou Písma svatého a berlou (často tvar T)
DOROTA
- panna a mučednice 3. století
- byla sťata, zobrazována s korunou na hlavě a nebeským pacholetem nesoucím košík ovoce
- někdy s pavím perem, mečem nebo palmou
- známá z lidových her o sv. Dorotě
FLORIÁN
- za pomoc křesťanům (římský voják) byl utopen s mlýnským kamenem u krku
- patron hasičů (zobrazován při lití vody na hořící domy)
FRANTIŠEK XAVERSKÝ
- jezuita 16. století
- misionář v Indii, zobrazován s Indem u nohou, kterého křtí
- krucifix, miska s křestní vodou / lilie a planoucí srdce
HEDVIKA
- chodila bosa à v obrazech často drží pár bot na rukou
- založila cisterciácký klášter v Třebnici
- patronka Slezska
HELENA
- dělala vykopávky na Kalvárii a našla důkazy Kristova mučení
- spolu se svým synem Konstantinem vybudovala mnoho kostelů
- atributy: model kostela, kříž Kristův a hřeby…
HROZNATA
- muž, který patřil k starému vladyckému rodu, po smrti rodiny založil klášter a vstoupil do něj
- byl mučen loupeživými rytíři a zemřel
- atributy: žalář, okovy
IGNÁC Z LOYOLY
- zakladatel Tovaryšstva Ježíšova
- atributy: harmonogram IHS, srdce s třemi hřeby, přemáhání draka/ďábla
IVAN
- poustevník 9. století
- laň, jelen a dlouhý vous s kápí na hlavě
- místo: Sv. Jan pod Skalou (Beroun)
JAKUB VĚTŠÍ
- za Heroda byl sťat, apoštol
- mušle, lahev, brašna, hůl, patron poutníků
JAKUB MENŠÍ
- atribut : valchánská tyč, kyj
- apoštol, měl být shozen z cimbuří a ubit
JAN EVANGELISTA
- apoštol, symbol: orel, kniha, svitek, pero, pohár (bul mu podán jed), kotel (hozen do vroucího oleje)
JAN NEPOMUCKÝ
- 5 hvězd kolem hlavy, krucifix v náručí, palma (symbol mučedniství), zpodobňován s odřezaným jazykem
JANA Z ARCU
- Panna Orleánská, prostá dívka, která se stala velitelkou francouzského vojska a bojovala proti angličanům, zajata za čarodějnictví a upálena
- zobrazována ve zbroji a s mečem, někdy na koni
JERONÝM
- poustevník, usadil se v jeskyni v Betlémě, přeložil do Latiny Písmo svaté
JILJÍ
- poustevník, živil se mlékem laně - nejčastěji zobrazován právě s laní
JIŘÍ
- mučedník, voják za Diokleciána, zachránil princeznu z moci hada
KATEŘINA ALEXANDRIJSKÁ
- rozdrcena ozubenými koly (protože se nevzdala své víry)
- obrátila ještě před svou smrtí 50 filozofů na křesťanství
- patronka Karlovy Univerzity
- s korunou, palmou a knihou, noži nebo hřeby
KUNHUTA
- manžel Jindřich II., atribut: radlice (byla podezřívána z nevěry)
- vstoupila do kláštera jako řeholnice
LUDMILA
- babička sv. Václava, zobrazována se šálou (byla uškrcena v Tetíně)
LUITGARDA
- mystička, 13. století
- oslepla ke konci života
- Kristus se k ní měl sklánět z kříže
- sousoší M. Brauna - Karlův most
LUKÁŠ
- obraz od K. Škréty
- byl evangelista, původně lékař
- atribut: okřídlený býk
MAREK
- zemřel mučednickou smrtí, evangelista
- atributem je okřídlený lev
MARIE EGYPTSKÁ
- nevěstka (egypt), odešla na poušť žít asketickým životem (zobrazovaná porostlou srstí)
MÁŘÍ MAGDALÉNA
- kajícnice, dlouhé rozpuštěné vlasy
- často v jeskyni a s lebkou
- zahalena vlasem nebo porostlá po celém těle srstí
- atributem je nádobka na masti
MATOUŠ - apoštol a evangelista, původně celník
- hlavním atributem je člověk, ptž. evangelium začíná lidským rodokmenem Krista (WTF?)
MICHAEL
- archanděl, vůdce nebeského vojska proti padlým andělům, ochránce proti mocnostem zla
- zobrazován jako okřídlený rytíř ve zbroji, přemáhající ďábla v podobě draka
NORBERT
- arcibiskup 12. století
- při prudké bouři spadl s koně, byl zachráněn, stal se kajícníkem a rozdal všechen svůj majetek
- jeho hlavním atributem je ? monstrace ?
ONDŘEJ
- ukřižován na kříži v podobě X, od té doby kříž zvaný "Ondřejský"
ONUFRIUS
- syn perského krále, žil v poušti
člověk s tělem pokrytým vlasy a srstí, se zástěrou z listí kolem beder, lezoucí po zemi
- M. B. Braun - Kuks
PETR
- rybář, za Nerona ukřižován hlavou dolů, Kristus mu prý dal klíče od království nebeského
- atributem je právě svazek klíčů
PROKOP
- opat 11. století
- klášter na Sázavě (pomoc Oldřicha)
- spoutaný ďábel u nohou ( nebo scény jak Sv. Prokop orá s ďáblem)
ROCH
- ošetřoval postižené morem, sám se od nich nakazil a zemřel
- zobrazován, jak ukazuje morové boule
- patron proti moru
ŠEBESTIÁN
- římský důstojník
- obžalován za pomoc křesťanům, přivázán ke stromu a bylo do něj stříleno šípy
TOMÁŠ
- "nevěřící Tomáš" - dotýkal se Kristových ran, probodnut kopím když dal roztavit bronzovou sochu slunečního boha
VÁCLAV
- svatováclavská tradice (byl populární a velmi svatořečený), zavražděn r. 935 bratrem Boleslavem
- patron českých zemí
VAVŘINEC
- rozdal veškeré církevní jmění potřebným, císař Valerián jej dal umučit na rožni
VÍT
- umučen v horkém kotli s olejem, Sicílie 4. století (jeho ostatky převezeny do Čech Karlem IV.)
- Nebeský ochránce naší země a pražské katedrály
- se lvem, kohoutem nebo orlem
VOJTĚCH
- založil klášter v Břenově, z rodu Slavníkovců, utíkal před nepřízní osudu, zavražděn v Polsku
- atributy: biskup s knihou, patron Pražské arcidiecéze
ZIKMUND
- bugundský král, zavraždil syna a pak konal celý život pokání
- frankové ho hodili do studny, Karel IV. převezl jeho ostatky do Prahy
- zobrazován s korunou, jablkem, žezlem / mečem
- český zemský patron
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Charlesdal | E-mail | Web | 23. srpna 2017 v 14:24 | Reagovat

<a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Show more!</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.